Peak

California Privacy Notice

Peak Kaliforniya Gizlilik Bildirimi Yürürlük Tarihi: 4 Temmuz 2022

Ek Bildirimin Kapsamı

İşbu Kaliforniya Gizlilik Bildirimi ("Bildirim") Gizlilik Politikamızda yer alan bilgileri tamamlar ve yalnızca Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet eden bireylere ("tüketiciler" veya "siz") uygulanır.

Bu Bildirim, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası 2018 ("CCPA") kapsamında, Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet eden bireylerin, çevrimiçi veya çevrimdışı olarak, kişisel bilgilerini nasıl topladığımıza, kullandığımıza, ifşa ettiğimize ve diğer bir şekilde işlediğimize dair ek bilgileri sağlamaktadır.

Aksi açıkça belirtilmediği takdirde, işbu Bildirimde yer alan tüm terimler Gizlilik Politikamızda veya CCPA'de başka şekilde tanımlandığı şekilde aynı anlama gelmektedir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

İşbu Bildirimde, "kişisel bilgiler" terimini kullandığımızda, belirli bir tüketiciyi veya hane halkını, doğrudan veya dolaylı olarak, tanımlayan, bunlarla ilgili olan, açıklayan, makul şekilde ilişkilendirilebilen veya makul şekilde bağlantılı olabilecek herhangi bir bilgiyi ifade etmektedir.

Son 12 aydır, aşağıdaki amaçlar için tüketiciler hakkında aşağıdaki kategorilerdeki kişisel bilgileri toplamaktayız.

Kişisel Bilgi Kategorisi

Kaynak Kategorileri

Ticari veya İş Amaçlı

Tanımlayıcılar, isim, adres, e-posta adresi, kullanıcı kimliği ve şifresi, veya diğer benzeri tanımlayıcılar gibi

 • Oyuncular
 • Oyuncuların Cihazları
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Mobil Platformlar
 • Sosyal Ağ Hizmetleri
 • Güvenlik olaylarının tespiti/bunlara karşı koruma
 • Dahili analiz ve raporlama
 • Dahili araştırma
 • Müşteri hizmetleri
 • Hizmetlerimizin işletimi
 • Oyuncuların sosyal etkileşimlerini kolaylaştırmak
 • Ürün geliştirmek/iyileştirmek
 • Hizmetlerimizin sürdürülmesi ve artırılması
 • Tüketici etkileşiminin & işlemlerinin denetimi
 • Reklam ve doğrudan pazarlama

Ticari Bilgiler, satın alınan, elde edilen veya dikkate alınan ürünler veya hizmetler veya diğer satın alma veya tüketme geçmişleri veya eğilimleri gibi.

 • Oyuncular
 • Oyuncuların Cihazları
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Mobil Platform Sosyal Ağ Hizmetleri
 • Güvenlik olaylarının tespiti/bunlara karşı koruma
 • Dahili analiz ve raporlama
 • Dahili araştırma
 • Müşteri hizmetleri
 • Hizmetlerimizin işletimi
 • Oyun mekaniği veya işlevselliği
 • Mevcut amaçlanan işlevsellikte hata ayıklama
 • Ürün geliştirmek/iyileştirmek
 • Hizmetlerimizin sürdürülmesi ve artırılması
 • Tüketici etkileşiminin & işlemlerinin denetimi
 • Reklam ve doğrudan pazarlama

İnternet/Ağ Bilgileri, web sitesi, uygulama veya reklam tarama geçmişi gibi

 • Oyuncular
 • Oyuncuların Cihazları
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Analiz Hizmetleri
 • Reklam Ortakları
 • Güvenlik olaylarının tespiti/bunlara karşı koruma
 • Dahili analiz ve raporlama
 • Dahili araştırma
 • Müşteri hizmetleri
 • Hizmetlerimizin işletimi
 • Oyun mekaniği veya işlevselliği
 • Oyuncuların sosyal etkileşimlerini kolaylaştırmak
 • Mevcut amaçlanan işlevsellikte hata ayıklama
 • Ürün geliştirmek/iyileştirmek
 • Hizmetlerimizin sürdürülmesi ve artırılması
 • Tüketici etkileşiminin & işlemlerinin denetimi
 • Reklam ve doğrudan pazarlama

Coğrafi Konum Verileri, IP adresi, cihazdan paylaşılan konum ve Wi-Fi bağlantı konumu gibi.

 • Oyuncular
 • Oyuncuların Cihazları
 • Veri Sağlayıcıları
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Güvenlik olaylarının tespiti/bunlara karşı koruma
 • Dahili analiz ve raporlama
 • Hizmetlerimizin işletimi
 • Oyun mekaniği veya işlevselliği
 • Oyuncuların sosyal etkileşimlerini kolaylaştırmak
 • Mevcut amaçlanan işlevsellikte hata ayıklama
 • Ürün geliştirmek/iyileştirmek
 • Hizmetlerimizin sürdürülmesi ve artırılması
 • Tüketici etkileşiminin & işlemlerinin denetimi
 • Reklam ve doğrudan pazarlama

Çıkarımlar, tüketici tercihleri, özellikleri, davranışları, tutumları ve eğilimleri hakkında yukarıdaki kişisel bilgi kategorilerinden elde edilen çıkarımlardır.

 • Oyuncular
 • Oyuncuların Cihazları
 • Veri Hizmetleri
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Sosyal Ağ Hizmetleri
 • Analiz Hizmetleri
 • Reklam Ortakları
 • Güvenlik olaylarının tespiti/Bunlara karşı koruma
 • Dahili analiz ve raporlama
 • Dahili araştırma
 • Ürün geliştirmek/iyileştirmek
 • Hizmetlerimizin sürdürülmesi ve artırılması
 • Reklam ve doğrudan pazarlama

Ki̇şi̇sel Bi̇lgi̇leri̇n İfşası

Son 12 aydır, ticari amaçlar için çeşitli üçüncü taraflara aşağıdaki kategorilerdeki kişisel bilgileri ifşa etmekteyiz:

 • Tanımlayıcılar
 • Ti̇cari̇ Bi̇lgi̇ler
 • İnternet/Ağ Bilgileri
 • Coğrafi Konum Verileri
 • Çıkarımlar

"Satışlar" ve Çevrimiçi Reklam

Birçok kişinin genellikle anlayacağı terim olarak, Peak, oyuncularımızın kişisel bilgilerini "satmamaktadır". Ancak, daha ilgili reklam sunmak, reklam kampanyası ölçümü ve analizi, ve reklam sahtekarlığı tespiti ve raporlaması amaçları için, ki bunlar CCPA kapsamında kişisel bilgilerin "satışı"nı teşkil edebilir, belirli üçüncü-taraf reklam ortaklarına oyunlarımız ve web sitemiz aracılığı ile tüketicilerimiz hakkında kişisel bilgi toplamasına izin vermekteyiz.

Son 12 aydır, bağlamlar arası davranışsal reklam amaçları için reklam ortaklarımız ile oyuncularımız hakkında tanımlayıcıları, ticari bilgiyi, internet ve ağ bilgisini ve çıkarımları paylaşmaktayız. Oyuncularımız hakkında coğrafi konum verisini satmadık.

Sizin ilgi alanınıza göre uyarlanmış reklamlar, oyun panolarında veya Hizmetlerde banner reklamlarını, hamleler veya oyunlar arasında tam ekran reklamları veya (reklamcıların oyunculara bir reklamı izlemeleri, hesaba kayıt olmaları, bir anketi tamamlamaları veya diğer bazı faaliyetleri ifa etmeleri karşılığında sanal para birimi veya diğer oyun içi öğeleri sağlamayı teklif ettiği) bir "teklif duvarı" aracılığı ile yapılan reklamları içerebilir. Teklif duvarları, üçüncü taraf teklif duvarı sağlayıcıları tarafından barındırılır ve teklifler, Peak tarafından değil, üçüncü taraf reklamcılar tarafından yapılır.

Size, sizinle alakalı reklamlar sunmanın yanı sıra, toplanan bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • reklamların ne kadar etkili olduğunu ölçmek;
 • size daha uygun olması muhtemel olan ürünler ve hizmetler için size hedeflenmiş reklamları üçüncü taraf hizmetlerinde sunmak;
 • yoğunluğu ve diğer oyuncunun faaliyetlerini analiz etmek için web analitiğini üstlenmek
 • hizmetlerimizi iyileştirmek

Bu üçüncü taraflar bu kişisel bilgileri kendi ticari amaçları için ve bu bilgilerin diğer reklam ağları da dahil olmak üzere ek üçüncü taraflara sunulmasını içerebilecek kendi gizlilik politikalarına uygun olarak kullanabilir.

Reklamcılar veya reklam aracıları, bu bilgileri, Çerez Bildirimimizde açıklandığı üzere, çerezleri veya diğer benzeri takip teknolojilerini kullanmak sureti ile toplayabilir.

Üçüncü taraf reklamını veya teklifini tıkladığınızda, artık Peak tarafından veya Peak'in oyunlarını oynadığınız sosyal ağ aracılığı ile kontrol edilen bir web sitesinde veya uygulamada olmayabileceğinize dikkat ediniz.

Özel uygulama içi reklamlar almak istemiyorsanız, aşağıdaki bölümde yer alan Kaliforniya Gizlilik Haklarınızı Nasıl Kullanacaksınız'a bakınız veya Çerez Bildirimimizi inceleyiniz.

Kaliforniya Gizlilik Haklarınız

Kaliforniya'da ikamet eden biri olarak, (kanunen belirli sınırlara tabi olarak) sizin hakkınızda toplamış olduğumuz Kişisel Bilgilere ilişkin aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz.

Bilme Hakkı

Son 12 ay içinde, sizin hakkınızda topladığımız veya ifşa ettiğimizi kişisel bilgilere ilişkin olarak, kimliğinizin doğrulanması akabininde, aşağıdaki bilgilerin tamamını veya herhangi birini talep etmek hakkına sahipsiniz:

 • Sizin hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgiler;
 • Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorileri;
 • Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin kaynak kategorileri;
 • Sizin hakkınızda, iş amacı ile üçüncü taraflara ifşa edilen kişisel bilgilerinizin kategorileri ve bu bilgilerin ifşa edildiği alıcıların kategorileri;
 • Sizin hakkınızda satılan kişisel bilgilerinizin kategorileri ve bu bilgilerin satıldığı üçüncü tarafların kategorileri; ve
 • Sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri toplamak veya satmak için iş veya ticari amaçlar.

Silinmesini Talep Etme Hakkı

Belirli istisnalar dışında, sizden topladığımız kişisel bilgilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Bilgilerin Satışını Devir Dışı Bırakma Hakkı

Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara şimdi veya gelecekte satılmaması için bizi doğrudan yönlendirme hakkına sahipsiniz.

Ayrımcılık Yapmama Hakkı

Yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullandığınız için ayrımcı muameleye maruz kalmama hakkına sahipsiniz.

Ancak, (silme talebinde olduğu gibi) kişisel bilgileri işleyebilmemizi sınırlayan yukarıda bahsi geçen hakların kullanılması halinde, size ürünlerimizi veya hizmetlerimizi artık sağlayamayabileceğimizi veya sizinle aynı şekilde ilgilenemeyebileceğimizi dikkate alınız.

"Işığı Parlat"

Bizimle kurulu bir iş ilişkisi içinde olan Kaliforniya'da ikamet edenler, Kaliforniya "Işığını Parlat" Yasası (Medeni Kanun § 1798.83) kapsamında üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara nasıl ifşa edildiğini bilme hakkına sahiptir.

Kaliforniya Gizlilik Haklarınızı Nasıl Kullanacaksınız

Bilme Hakkınızı veya Silme Hakkınızı Kullanmak

Bilme hakkınızı ve silme hakkınızı kullanmak için, bizim [email protected] e-posta adresimize "Kaliforniya Haklarının Talebi" başlıklı talebi gönderiniz.

Talebinizi işleme koymadan önce kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Kimliğinizi doğrulamak için, genellikle ya hesabınıza başarı ile giriş yapmanızı talep edebilir ya da sistemimizde sizin hakkınızda tuttuğumuz bilgiler ile bize sağladığınız yeterli bilginin eşleşmesini talep edebiliriz. Her ne kadar bilme hakkını ve silme hakkını kullanma talebi ile bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgileri sınırlı tutmaya çalışsak da, belirli talepler, sizden ek kişisel bilgiyi almamızı gerektirebilir. Tüketici hak talebinde sağlanan kişisel bilgileri, yalnızca talebi incelemek ve yerine getirmek için kullanacağız. Belirli durumlarda, özellikle kimliğinizi doğrulayamadığımız durumlarda, bilme hakkını ve silme hakkını kullanma talebini reddedebiliriz.

Kişisel Bilgilerin "Satışını" Devir Dışı Bırakma Hakkınızı Kullanmak

Kişisel bilgilerin "satışını" devir dışı bırakma hakkınızı kullanmadığınız takdirde, Kaliforniya yasasında tanımlandığı gibi, kişisel bilgileri üçüncü taraflara "satabiliriz". Kişisel bilgileri sattığımız üçüncü taraflar, bu bilgileri ek üçüncü taraflara "yeniden satmayı" kapsayabilecek olan kendi gizlilik beyanlarına uygun şekilde bu bilgileri kendi amaçları için kullanabilir.

Devre dışı bırakma hakkınızı kullanabilmek için, [email protected] adresine talebinizi e-posta ile gönderebilirsiniz.

Bilgilerimi Satmayınız

Devre dışı bırakma hakkınızı kullanabilmek için bizde bir hesap oluşturmanız gerekmemektedir. Ancak, veri kümemizde sizi uygun şekilde tanımlayabilmek için ve devre dışı bırakma talebinize uyumu izlemek için ek kişisel bilgi sağlamanızı rica edebiliriz. Devre dışı bırakma talebinizde sağlanan kişisel bilgileri yalnızca bu talebi incelemek ve buna uyum sağlamak için kullanacağız. Bu bilgiyi vermeyi tercih etmemeniz halinde, talebinizi yalnızca sizi veri sistemimizde tanımlayabildiğimiz ve bilgiyi almaya yetkilendirilmiş olarak kimliğinizi doğrulayabildiğimiz ölçüde işleme koyabiliriz.

Devre dışı bırakma talebinde bulunduğunuzda, istediğiniz zaman fikir değiştirebilir ve bizimle [email protected] e-posta adresinden iletişim kurarak, kişisel bilgilerin satışına geri dönebilirsiniz.

"Işığı Parlat"

Peak'in üçüncü taraflar veya iştiraklerle, bu üçüncü tarafların veya iştiraklerin doğrudan pazarlama amaçları için paylaştığı kişisel bilgilerin kategorilerinin hangileri olduğunu açıklayan ve bu kişisel bilgileri alan üçüncü tarafların adlarını ve adreslerini belirtilen bir bildirim istemek için, yukarıda Gizlilik Politikamızın İletişim Bilgisi bölümünde verilen adrese yazılı bir talep sunmanız ve Kaliforniya "Işığını Parlat" Gizlilik Hakları Bildiriminizin bir nüshasını istediğinizi belirtmeniz gereklidir.

16 Yaşından Küçükler

13 ila 16 yaş arasındaki küçüğün veya 13 yaşından küçüğün ailesinin veya vasisinin olumlu yetkilendirmesini ("Devre Alınma") almadığımız takdirde, 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz tüketicilerin kişisel bilgilerini satmamaktayız. Siz veya reşit olmayan çocuğunuzun "satış"a katılmak istemesi halinde, bize [email protected] adresinden ulaşarak, bize bilgi veriniz.

Yetkili Temsilci

Belli durumlarda, (i) talepte bulunanın sizin hesabınıza hareket etmesi için yazılı izinle yetkilendirilmiş temsilci olduğunu gösteren yeterli bir kanıt sunmanız ve (ii) kimliğinizi başarı ile bizim nezdimizde doğrulamanız halinde sizin hesabınıza talepte bulunulması için yetkili bir temsilciyi kullanmanıza izin verilir.

Finansal Teşvikler

Oyun-İçi Ödüller & Para Birimleri: Kullanıcıların oyun-içi video reklamları izlemeyi veya Facebook hesaplarına bağlanmayı seçtikleri zaman kullanıcılara nominal oyun-içi para birimi veya ödül teklif etmekteyiz. Bir oyuncu, oyun-içi para birimini ve ödülü almayı seçtiğinde, Peak ve onun reklam ortakları, oyuncuya onunla daha ilgili reklam sunmak için toplanmış bilgiyi kullanmaktadır. Video ve diğer ilgili reklamlar, oyunun işletimini desteklemeye yardımcı olmaktadır. Kullanıcı, oyun-içi reklamları izlememeyi veya Facebook'un kullanıcı ayarları aracılığı ile kendi Facebook hesabının bağlantısını kesmeyi seçerek, oyun-içi ödülleri ve para birimini almamayı tercih edebilir.

Güncellemeler

İşbu Kaliforniya Bildirimini, zaman zaman, güncelleyebiliriz. İşbu Kaliforniya Bildiriminde değişiklik yapmak istediğimizde, işbu sayfanın en başında yer alan "Yürürlük Tarihini" değiştireceğiz. İşbu Kaliforniya Bildiriminde esaslı değişiklik yaparsak, sizin kayıtlı e-posta adresinize e-posta göndererek, çevrimiçi hizmetlerimizde öne çıkan gönderi ile, veya diğer ilgili iletişim kanalları aracılığı ile size bildirimde bulunacağız. Bildirimde aksi belirtilmedikçe, yayınlandığı tarih itibariyle tüm değişiklikler yürürlüğe girer.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikamız ve gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya endişeniz olursa, bize [email protected] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.