Peak

Privacy

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Onay Metni 30 Temmuz 2021

Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi’ne (“Peak”) iş/staj başvurusu sırasında veya Peak tarafından düzenlenen kariyer etkinliklerine katılmak amacıyla aktarmış olduğum kişisel verilerimin, iş başvuru süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması, kariyer etkinliğine katılımımın sağlanması, olası bir fırsat hakkında benimle tekrar irtibat kurulabilmesi amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesine, kariyer etkinliklerine katılımım sırasında Peak tarafından çekilen fotoğraf ve videolarımın Peak’in web sitesi ve sosyal medya hesaplarında, Peak tarafından kontrol edilen fiziki ve elektronik platformlarda ve Peak basın bültenlerinde paylaşılmasına ve yine, bu amaçlarla Peak’in hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı yurt içinde ve yurt dışında bulunan (i) hissedarlarına, (ii) gerçek ve tüzel kişilere, (iii) tedarikçilerine ve (iv) Peak’in yurtdışında bulunan sunucularına (server) aktarılmasına açıkça onay verdiğimi beyan ederim.

Peak’in hazırladığı aydınlatma metnini okudum. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğum haklar ile açık rızam ile verdiğim izinleri dilediğim zaman geri alma hakkım olduğuna ilişkin bilgilendirildim.